Wsparcie dla dzieci z Ukrainy

W obliczu konfliktu na Ukrainie firma Polonez Plus solidaryzuje się z naszymi sąsiadami poprzez aktywne działania na rzecz najbardziej bezbronnych, dotkniętych przez wojnę dzieci. Nie pozostajemy obojętni na cierpienie najmłodszych Ukraińców, którzy zmuszeni do ucieczki opuścili swoje domy i szkoły.

Mając na uwadze znaczenie edukacji w rozwoju człowieka, Polonez Plus wspiera finansowo Zespół Szkół im. Juliusza Verne’a, pomagając dzieciom z Ukrainy budować dobrą przyszłość bez niepewności i strachu.

IMG_6044
IMG_6045

Dzięki naszemu zaangażowaniu udało się otworzyć dla nich specjalną przygotowawczo-adaptacyjną klasę z wykwalifikowaną kadrą, za sprawą której najmłodsi będą mieć możliwość kształcenia się zgodnie z programem ukraińskim w języku ojczystym. Oprócz zgłębiania wiedzy uczniów pod opiekę zostanie wzięta także ich kondycja psychiczna, co pomoże im uporać się z traumami i lękami determinowanymi przez wojnę.

Naszym celem jest przywrócenie ukraińskim dzieciom poczucia przynależności i podarowanie choć namiastki normalności. Organizowane z naszą pomocą zajęcia pozwolą im na oderwanie się od koszmaru wojny, dlatego wobec zaistniałej sytuacji odpowiadamy na potrzebę stworzenia środowiska, dającego im poczucie komfortu, więzi i aktywnego uczestnictwa

Wierzymy, że nasze działania pomogą przywrócić uśmiech na twarzach najmłodszych w tym trudnym dla nich czasie. Wobec odebranego im już poczucia bezpieczeństwa we własnym kraju chcemy przyczynić się do torowania ścieżek do lepszej przyszłości dla młodych ludzi z Ukrainy.