Ogłoszenie

Zarząd spółki POLONEZ PLUS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 535 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r., Kodeks spółek handlowych, niniejszym bezpłatnie udostępnia do publicznej wiadomości plan podziału, uzgodniony w dniu 28 lutego 2024 r. pomiędzy spółkami POLONEZ PLUS sp. z o.o. (spółką dzieloną) i DLK FAMILY sp. z o.o. (spółką przejmującą).