Kontakt

Adres do korespondencji

NIP: 657-10-26-504
Regon: 290604078
KRS: 0000096766
Kapitał Zakładowy: 1.188.000,00 zł

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Formularz Kontaktowy

Siedziba Główna

ul. Złota 59,
00-120 Warszawa

Oddział Kielce

ul. Ściegiennego 252
25-116 Kielce

Biuro Poznań

ul. Dąbrowskiego 290
60-406 Poznań

Biuro Wrocław

ul. Irysowa 1
55-040 Bielany Wrocławskie