Formularz dla podwykonawców

  Dane Firmy

  Adres Firmy

  Dane dotyczące działalności

  Kwalifikacje zatrudnianych pracowników własnych / dalszych podwykonawców


  Obszar działania

  Zakres wykonywanych prac
  DANE OSOBY KONTAKTOWEJ


  ZGODY

  1. Oświadczam, że wszelkie dane dotyczące mojej firmy w powyższym formularzu podałem dobrowolnie i dane te są zgodne z prawdą i moją najlepszą wiedzą.
  2. Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką prywatności spółki Polonez Plus sp. z o.o. dostępną na stronie internetowej www.polonez-plus.com.pl.
  3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach handlowych i marketingowych przez Polonez Plus sp. z o.o.
  4. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Polonez Plus sp. z o.o.
  5. Wyrażam zgodę na korzystanie przez spółkę Polonez Plus spółka z o.o. dla celów marketingu bezpośredniego oraz w celu przesyłania informacji handlowych (pocztą elektroniczną lub poprzez wiadomość sms/mms) z tzw. urządzeń końcowych (w rozumieniu art. 172 ust. 1 ustawy Prawo telekomunikacyjne), takich jak telefon, smartfon, komputer, których jestem użytkownikiem.