Polityka jakości

Polonez Plus Sp. z o.o. to zespół wysoko wykwalifikowanych, doświadczonych pracowników z branży instalacji sanitarnych. Innowacyjność naszych projektów to gwarancja najlepszych produktów i usług, które oferujemy naszym Klientom.
Najwyższa jakość produktów, najnowsze osiągnięcia światowej techniki instalacji sanitarnych, najlepsza, wykwalifikowana kadra, szybki czas realizacji i dbałość o środowisko – wszystko po to, aby osiągnąć nasz strategiczny cel, jakim jest pełen profesjonalizm w działaniu i 100 % zadowolenia klienta.

Nadrzędnymi celami Polonez Plus Spółka z o.o. są:

 • Innowacyjność i najwyższa jakość usług i produktów
 • Zaufanie i budowanie stałych relacji z Klientem
 • Redukcja emisji CO2
 • Ciągłe doskonalenie i rozwój
 • Terminowość
 • Profesjonalizm

 

Polonez Plus Spółka z o.o. to:

 • Gwarancja zapewnienia niezbędnych zasobów do realizacji przyjętych celów
 • Badanie potrzeb, oczekiwań i zadowolenia Klienta
 • System zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2015
 • Ciągłe podnoszenie i monitorowanie jakości świadczonych usług i produktów
 • Włączanie wszystkich pracowników firmy w stałe doskonalenie systemu zarządzania jakością
 • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników
 • Doskonalenie wewnętrznej struktury organizacyjnej
 • Sprawdzony system oceny i doboru dostawców i podwykonawców
 • Budowanie partnerskiej współpracy
 • Okresowa ocena skuteczności i efektywności przyjętej polityki i założonych celów, jak również całego systemu zarządzania jakością