Produkcja

Jesteśmy producentem i wykonawcą systemów HVAC od 1988 roku. Posiadamy własny, nowoczesny zakład produkcyjny o powierzchni 6100 m², wyposażony w nowoczesny sprzęt. Z biegiem czasu zdobyliśmy doświadczenie w projektowaniu, produkcji i innowacyjności produktów wentylacyjnych, budując tym samym wiodącą pozycję na polskim rynku. Uznanie i szacunek wśród partnerów opiera się na naszej Kadrze, której filozofia oparta jest na trzech podstawowych filarach:

JAKOŚĆ, TECHNOLOGIA, DOŚWIADCZENIE

Osprzęt wentylacyjny:

WIĘCEJ
+ podstawy dachowe
+ cokoły dachowe
+ kompensatory

Przewody i kształtki wentylacyjne felcowane:

WIĘCEJ
+ typ SRDP+ - stal nierdzewna
+ typ ARDP+ - aluminium

Przewody i kształtki wentylacyjne spawane

WIĘCEJ
+ prostokątne
+ okrągłe
+ stal czarna
+ stal nierdzewna
+ aluminium

Osprzęt wentylacyjny instalacji przemysłowej

WIĘCEJ
+ klapy zwrotne prostokątne
+ przepustnice regulacyjne prostokątne
+ przepustnice kryzowe z odejściem okrągłym
+ stal nierdzewna

Tłumiki hałasu

WIĘCEJ
+ prostokątne TK, TKR
+ okrągłe TOP

Przewody i kształtki wentylacji pożarowej

WIĘCEJ
+ SED
+ wielkogabarytowe MaxiSED+

Prefabrykowane systemy rurowe HVAC

WIĘCEJ
+ maszynownie wody lodowej
+ pompownie
+ kotłownie
+ węzły hydrauliczne

Przewody i kształtki wentylacyjne preizolowane

Preizolowane przewody wentylacyjne IRDP+ o przekroju prostokątnym są wykonywane zgodnie z ITB-KOT-2023/2445 wyd.1. Przeznaczone są do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji klimatyzacji montowanych na zewnątrz budynków, zgodnie. Ze względu na brak emisji lotnych związków organicznych (VOC), preizolowane przewody o przekroju prostokątnym, mogą być stosowane do transportu powietrza "do" i "z" pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi kategorii A i B, wg zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej.

Osprzęt wentylacyjny przemysłowy

Przewody i kształtki wentylacyjne felcowane

Osprzęt wentylacyjny

Osprzęt wentylacyjny instalacji przemysłowej

Tłumiki hałasu

Tłumiki akustyczne TK zostały opracowane do zastosowania w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, aby spełnić dzisiejsze wysokie wymagania poziomu hałasu. Uzyskane obniżenie poziomu mocy akustycznej nazywa się tłumieniem wtrąceniowym. Absorpcyjne tłumiki TK charakteryzują się dobrymi właściwościami tłumienia w zakresie średnich i wysokich częstotliwości, natomiast tłumiki TKR charakteryzują się dobrymi właściwościami tłumienia w zakresie niskich i średnich częstotliwości. Tłumiki kołowe TOP są przeznaczone do tłumienia hałasu przenoszonego przez przewody okrągłe instalacji wentylacyjnej. Są umieszczane pomiędzy wentylatorem, a przewodami wentylacyjnymi nawiewnymi lub wyciągowymi oraz przed nawiewnikami dostarczającymi powietrze do pomieszczeń o wysokich wymaganiach komfortu akustycznego. Dane tłumików opracowano na podstawie badań w laboratorium firmy Müller-BBM GmbH w Monachium zgodnie z normą PN-EN ISO 7235:2009.

Przewody i kształtki wentylacji pożarowej

Zestaw wyrobów SED oraz MaxiSED+ wraz z elementami składowymi przeznaczony jest do wykonywania poziomych, stalowych, (w tym wielkogabarytowych) przewodów oddymiających, które są przeznaczone do obsługi pojedynczej strefy pożarowej. Przewody te mogą być stosowane w instalacjach typu mieszanego, spełniających jednocześnie funkcję wentylacji ogólnej i oddymiającej, ale przy założeniu, że obsługiwać będą wyłącznie tę strefę pożarową, w której zostały zamontowane.

Prefabrykowane systemy rurowe HVAC

uproszczenie i przyspieszenie montażu instalacji na placu budowy, - eliminacja / zmniejszenie liczby połączeń montażowych na budowie, - poprawa jakości wykonywanych instalacji.

Polonez Plus Spółka z o.o.

Adres

Ściegiennego 252 / 25-116 Kielce

Piotr Powideł

Elementy wentylacji

Telefon

+48 734 157 472

Paweł Oszczepalski

Prefabrykaty rurowe

Telefon

+48 734 157 472