MIDPOINT

WROCŁAW
Zakres kontraktu:
-Inst. wentylacji mechanicznej
-Inst. grzewczo-chłodnicza
-Inst. wod-kan, hydrantowa, biały montaż