Oferty Pracy

Specjalista ds. Wycen Instalacji Elektrycznych

Polonez Plus Spółka z o.o.

Zakres prac:

 • analiza dokumentacji projektowej
 • kosztorysowanie w zakresie branży elektrycznej
 • przygotowanie i wysyłanie zapytań ofertowych
 • wykonywanie i sprawdzanie przedmiarów
 • analiza i porównywanie ofert
 • przygotowanie własnej kalkulacji
 • optymalizacja przyjętych rozwiązań
 • negocjacje z oferentami

Wymagane kwalifikacje konieczne:

 • wykształcenie wyższe techniczne: specjalizacja Instalacje Elektryczne
 • min. 2-letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia rozliczeń kontraktów budownictwa kubaturowego
 • bardzo dobra znajomość programów: GstarCAD, BricsCAD , MS OFFICE oraz programu do kosztorysowania np. NORMA, VENTPACK,  HYDRONICCPACK,  ewentualnie MS Project
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2

Wymagane kwalifikacje - kompetencje miękkie:

 • Umiejętność podejmowania decyzji, planowania oraz ustalania priorytetów
 • Samodzielność
 • Odpowiedzialność
 • Umiejętność pracy pod presją czasu

Oferujemy:

 • umowa o pracę na pełny etat
 • benefity pozapłacowe: pakiety sportowe, nauka języka obcego
 • możliwość rozwoju zawodowego w Firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • interesujący zakres zadań
 • bardzo dobre warunki oraz narzędzia pracy
 • przyjazne środowisko pracy

CV prosimy kierować klikając w przycisk aplikowania.

Klauzula informacyjna dla Kandydata do pracy:

„Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujmy, że:
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest POLONEZ PLUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul, Komitetu Obrony Robotników 70, 02-146 Warszawa;
 • Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Kodeksu Pracy i innych przepisów prawa o charakterze powszechnie obowiązującym;
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do zakończenia prowadzonej rekrutacji nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące od dnia przesłania CV;
 • Za Pani/Pana zgodą w okresie 2 lat od zakończenia procesu rekrutacji dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez Administratora;
Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 • Odbiorcami danych osobowych poza Administratorem są portale z ogłoszeniami o pracę;
 • Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w przypadkach gdy podstawą ich przetwarzania są przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.”

Formularz Kontaktowy