Oferty Pracy

Kierownik Robót ds. Instalacji Sanitarnych

Polonez Plus Spółka z o.o.

Zakres prac:

 • kierowanie pracami budowlanymi w zakresie instalacji sanitarnych zgodnie z projektami i pozwoleniami
 • prowadzenie dokumentacji budowy
 • sporządzanie dokumentacji powykonawczej budowy
 • optymalizowanie rozwiązań technicznych
 • analiza dokumentacji projektowej
 • prowadzenie inwestycji zgodnie z projektem, przepisami, harmonogramem oraz założonym budżetem
 • kontrola jakości wykonywanych prac czynny udział w naradach budowy raportowanie postępu prac wraz z wszelkimi niezbędnymi informacjami
 • wykonywanie i sprawdzanie przedmiarów

Wymagane kwalifikacje konieczne:

 • wykształcenie wyższe techniczne – specjalizacja instalacje sanitarne
 • doświadczenie na podobnym stanowisku
 • umiejętności zarządzania pracą własną i podległych zespołów
 • mile widziane doświadczenie przy budowie obiektów użyteczności publicznej
 • dobra znajomość obsługi programów
 • GstarCAD, BricsCAD, MS Office, MS Project, VENTPACK,HYDRONICCPACK
 • znajomość j. angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • znajomości prawa budowlanego oraz przepisów BHP

Wymagane kwalifikacje - kompetencje miękkie:

 • kierowanie pracami budowlanymi w zakresie instalacji sanitarnych zgodnie z projektami i pozwoleniami
 • Samodzielność
 • Odpowiedzialność
 • Umiejętność pracy pod presją czasu

Oferujemy:

 • umowa o pracę
 • możliwość rozwoju zawodowego w Firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • interesujący zakres zadań
 • przyjazne środowisko pracy
 • Benefity pozapłacowe: pakiety sportowe, nauka języka obcego

CV prosimy kierować klikając w przycisk aplikowania.

Klauzula informacyjna dla Kandydata do pracy:

„Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujmy, że:
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest POLONEZ PLUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul, Komitetu Obrony Robotników 70, 02-146 Warszawa;
 • Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Kodeksu Pracy i innych przepisów prawa o charakterze powszechnie obowiązującym;
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do zakończenia prowadzonej rekrutacji nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące od dnia przesłania CV;
 • Za Pani/Pana zgodą w okresie 2 lat od zakończenia procesu rekrutacji dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez Administratora;
Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 • Odbiorcami danych osobowych poza Administratorem są portale z ogłoszeniami o pracę;
 • Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w przypadkach gdy podstawą ich przetwarzania są przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.”

Formularz CV