POLITYKA JAKOŚCI

Polonez Plus Spółka z o.o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą branży instalacji sanitarnych. Swoje usługi realizuje w oparciu o zespół wysoko wykwalifikowanych pracowników posiadających wieloletnie doświadczenie, jak również kwalifikacje.

Dzięki szerokiej współpracy z partnerami z uwzględnieniem wewnętrznych, jak i zewnętrznych uwarunkowań naszej działalności, za każdym razem staramy się zaoferować naszym Klientom najnowsze osiągnięcia światowej techniki instalacji sanitarnych. Wszystko to, aby osiągnąć nasz strategiczny cel, jakim jest zapewnienie profesjonalizmu w działaniu i oferowanie najwyższego standardu usług, gwarantujących doskonałą jakość, która będzie cieszyć się aprobatą Klienta.

Nadrzędnymi celami Polonez Plus Spółka z o.o. są :

 1. Zapewnienie obecnym oraz przyszłym Klientom usług spełniających ich wymagania pod względem jakościowym i handlowym;
 2. Dostarczenie Klientom niezbędnych materiałów do realizacji usług, spełniających ich wymagania jakościowe;
 3. Maksymalne dostosowanie świadczonych usług oraz oferowanych materiałów i urządzeń do potrzeb oraz zmieniających się wymagań Klientów;
 4. Zdobycie i utrzymanie zaufania oraz zadowolenia Klientów z naszych usług.

Właściciel Polonez Plus Spółka z o.o. deklaruje:

 1. Badanie potrzeb, oczekiwań i zadowolenia kluczowych stron zainteresowanych;
 2. Wdrożenie systemu zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2015;
 3. Ciągłe podnoszenie jakości świadczonych usług i dostarczonych wyrobów poprzez terminową ich realizację, minimalizację reklamacji oraz stałe monitorowanie, dostarczonych usług i wyrobów na każdym etapie ich powstania;
 4. Włączanie wszystkich pracowników Firmy w stałe doskonalenie systemu zarządzania jakością, pogłębiania i utrzymywania w pracownikach przekonania o ich wpływie oraz odpowiedzialności za jakość realizowanych usług i dostarczonych wyrobów oraz identyfikowania się pracowników z celami jakościowymi Firmy;
 5. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników dzięki zapewnienia dostępu do wiedzy i szkoleń oraz doskonalenie wewnętrznej struktury organizacyjnej;
 6. Badanie potrzeb, oczekiwań i zadowolenia kluczowych stron zainteresowanych;
 7. Sprawdzony system oceny i doboru dostawców , podwykonawców oraz rozwijanie partnerskiej współpracy z klientem, dostawcami, podwykonawcami i innymi zainteresowanymi stronami;
 8. Okresową ocenę skuteczności i efektywności przyjętej polityki i założonych celów, jak również całego systemu zarządzania jakością.

Właściciel Polonez Plus Spółka z o.o. deklaruje:

 1. Ciągłą poprawę i doskonalenie systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2015 oraz zapewnienie niezbędnych zasobów do realizacji przyjętych celów;
 2. Spełnienie wymagań prawnych i innych wymagań stron zainteresowanych, co do których spełnienia firma Polonez Plus się zobowiązała; zbędnych zasobów do realizacji przyjętych celów;
 3. Przeprowadzanie okresowych przeglądów Polityki Jakości pod kątem zapewnienia jej ciągłej przydatności i adekwatności;
 4. Dostęp do zasobów zapewniających że każdy pracownik będzie znał, rozumiał oraz realizował cele i zadania wynikające z niniejszej polityki oraz systemu zarządzania jakością.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.