Oferty Pracy

Specjalista ds. ofertowania

Polonez Plus Spółka z o.o.

Twój zakres obowiązków:

 • Przygotowanie ofert na podstawie dokumentacji Zamawiającego
 • Wnikliwa analiza dokumentacji przetargowej
 • Sporządzanie przedmiarów i kosztorysów, w branży technologicznej i instalacyjnej
  (mile widziane doświadczenie w branży sanitarnej),
 • Optymalizacja rozwiązań projektowych pod kątem oszczędności
 • Analiza rynku potencjalnych dostawców, poszukiwanie nowych dostawców i rozwiązań
 • Przygotowywanie zapytań ofertowych i ofert przetargowych oraz ich analiza
 • Negocjacje cen i warunków współpracy z dostawcami (udział w negocjacjach z
  oferentami przy wsparciu przełożonego)
 • Sporządzanie wycen materiałowych i inwestycyjnych
 • Optymalizacja kosztów materiałów i dostaw

Nasze wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne
 • umiejętność samodzielnego kosztorysowania oraz przedmiarowania robót branży
  instalacyjnej
 • umiejętność czytania dokumentacji technicznej,
 • bardzo dobra znajomość MS Excel oraz środowiska Autocad
 • znajomość j. angielskiego w stopniu pozwalającym na swobodne czytanie
  dokumentacji oraz korespondencji, z nastawieniem na doskonalenie komunikacji w
 • języku angielskim
 • dobra organizacja czasu pracy
 • zdolność analitycznego myślenia
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • samodzielność

Mile widziane:

 • doświadczenie na podobnym stanowisku
 • znajomość obsługi programów; Norma PRO

Oferujemy:

 • umowa o pracę na pełny etat
 • pakiet medyczny dla Ciebie i Twojej rodziny
 • kartę Multisport dla Ciebie oraz Twoich bliskich
 • naukę języków obcych
 • udział w realizacji jednych z największych i prestiżowych budów w Polsce
 • możliwość uzyskania uprawnień projektowych i wykonawczych
 • interesujący zakres zadań
 • przyjazne środowisko pracy
 • parking

CV prosimy kierować klikając w przycisk aplikowania.

Klauzula informacyjna dla Kandydata do pracy:

„Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujmy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest POLONEZ PLUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa;
 • Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Kodeksu Pracy i innych przepisów prawa o charakterze powszechnie obowiązującym;
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do zakończenia prowadzonej rekrutacji nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące od dnia przesłania CV;
 • Za Pani/Pana zgodą w okresie 2 lat od zakończenia procesu rekrutacji dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez Administratora;

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

 • Odbiorcami danych osobowych poza Administratorem są portale z ogłoszeniami o pracę;
 • Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w przypadkach gdy podstawą ich przetwarzania są przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.”
Na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez firmę Polonez Plus Spółka z o.o. na stanowisko Specjalista ds. ofertowania, w treści aplikacji prosimy o umieszczenie następującej klauzuli:

„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez POLONEZ PLUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa dla potrzeb procesu rekrutacji.”

……………………………………

(data i czytelny podpis)

Jeśli wyraża Pan/ Pani również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przyszłych rekrutacji również, proszę o dostarczenie drugiej zgody o następującej treści:

„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez POLONEZ PLUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji.” 

……………………………………

(data i czytelny podpis)

Formularz CV