Our Branches

Kielce

Warsaw

Poznań

Wrocław

Our Branches
Kielce

Warsaw

Poznań

Wrocław

Kielce branch*

Address:
ul. Ściegiennego 252
25-116 Kielce

Warsaw branch

Address:
ul. Komitetu Obrony Robotników 70
02-146 Warsaw

Poznań Branch

Address:
ul. Dąbrowskiego 290
60-405 Poznań

Wrocław Branch

Address:
ul. Irysowa 1
55-040 Bielany Wrocławskie

Correspondence address:
ul. Ściegiennego 252
25-116 Kielce

tel./fax: (041) 348 90 19
tel./fax: (041) 348 90 31, 348 90 31
e-mail:[email protected]

NIP 657-10-26-504
Regon 290604078
KRS 0000096766
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Share capital: 1.188.000,00 PLN
Contact Form


The website uses cookies. By using this website you agree to the use of cookies.