Projekty UE – Voucher na realizację usługi doradczej specjalistycznejPolonez Plus | Projekty UE - Voucher na realizację usługi doradczej specjalistycznej

Firma Polonez Plus Spółka z o.o. realizuje voucher na podstawie umowy z Operatorem -Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w ramach projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim przez profesjonalne usługi doradcze” ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na usługę doradczą specjalistyczną pn. „Specjalistyczna usługa doradcza w zakresie optymalizacji procesów biznesowych POLONEZ PLUS z wykorzystaniem narzędzi Lean Manufacturing, Controlingu Zarządczego i Biznes Inteligence”.

Cel projektu: Wprowadzenie istotnych modyfikacji w modelu funkcjonowania spółki zgodnie z potrzebami i zdiagnozowanymi problemami Polonez Plus.
Dofinansowanie projektu z UE: 144 627, 50 złotych

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.
Zamknij