Praca PolonezPolonez Plus | Praca Polonez

CV prosimy kierować na adres: jkoriat@polonez-plus.com.pl

 

Nadesłanych ofert nie zwracamy. Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami po skończonym procesie rekrutacji

 

Prosimy o umieszczenie na swoim CV poniższych zgód -> warunek konieczny

 

„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez POLONEZ PLUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Komitetu Obrony Robotników 70, 02-146 Warszawa dla potrzeb procesu rekrutacji.”

 

…………………………………………………………………

(data i czytelny podpis)

 

Jeśli wyraża Pan/ Pani również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przyszłych rekrutacji również, proszę o dostarczenie drugiej zgody o następującej treści:

 

„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez POLONEZ PLUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Komitetu Obrony Robotników 70, 02-146 Warszawa dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji.”

 

…………………………………………………………………

(data i czytelny podpis)

CV lub kwestionariusz osobowy

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.
Zamknij