Oferty Pracy

Serwisant instalacji HVAC

Polonez Plus Spółka z o.o.

Twój zakres obowiązków:

 • Praca na stanowisku mobilnym związanym z usuwaniem awarii, wykonywaniem przeglądów okresowych, modernizacji instalacji i urządzeń branży grzewczo-chłodniczej, wodnokanalizacyjnej, wentylacyjnej
 • Utrzymanie w ruchu urządzeń/systemów i instalacji wentylacji, klimatyzacji, ogrzewania, kanalizacji, wodociągowej
 • Wykonywanie napraw, konserwacji, montaży, planowych przeglądów
 • tworzenie raportów z prac serwisowych i dodatkowych diagnoza usterek oraz bieżące naprawy

Nasze wymagania:

 • minimum 2 lata pracy na podobnym stanowisku
 • znajomość budowy i zasady działania urządzeń i instalacji HVAC
 • znajomość automatyki HVAC
 • otwartość na nowinki techniczne oraz chęć do poszerzania swojej wiedzy i umiejętności.
 • komunikatywność oraz zdolność do utrzymywania pozytywnych relacji z klientami.
 • wykształcenie preferowane o profilu sanitarnym, związane z klimatyzacją, wentylacją, chłodnictwem i ogrzewnictwem
 • prawo jazdy kat. B
 • dyspozycyjność,chęć podnoszenia kwalifikacji, samodzielność, odpowiedzialność, umiejętność realizacji zadań pod presją czasu

Mile widziane:

 • Umiejętność podejmowania decyzji, planowania oraz ustalania priorytetów
 • Samodzielność
 • Odpowiedzialność
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • mile widziane uprawnienia SEP

Oferujemy:

 • umowa o pracę
 • możliwość rozwoju zawodowego w Firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • interesujący zakres zadań
 • przyjazne środowisko pracy

CV prosimy kierować klikając w przycisk aplikowania.

Klauzula informacyjna dla Kandydata do pracy:

„Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujmy, że:
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest POLONEZ PLUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul, Komitetu Obrony Robotników 70, 02-146 Warszawa;
 • Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Kodeksu Pracy i innych przepisów prawa o charakterze powszechnie obowiązującym;
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do zakończenia prowadzonej rekrutacji nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące od dnia przesłania CV;
 • Za Pani/Pana zgodą w okresie 2 lat od zakończenia procesu rekrutacji dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez Administratora;
Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 • Odbiorcami danych osobowych poza Administratorem są portale z ogłoszeniami o pracę;
 • Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w przypadkach gdy podstawą ich przetwarzania są przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.”

Na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez firmę Polonez Plus Spółka z o.o. na stanowisko Inżyniera Budowy Instalacji Sanitarnych, w treści aplikacji prosimy o umieszczenie następującej klauzuli:

„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez POLONEZ PLUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Komitetu Obrony Robotników 70 , 02-146 Warszawa dla potrzeb procesu rekrutacji.”

……………………………………

(data i czytelny podpis)

 

Jeśli wyraża Pan/ Pani również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przyszłych rekrutacji również, proszę o dostarczenie drugiej zgody o następującej treści:

„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez POLONEZ PLUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Komitetu Obrony Robotników 70, 02-146 Warszawa dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji.” 

……………………………………

(data i czytelny podpis)

Formularz CV