Oferty Pracy

Księgowa

Polonez Plus Spółka z o.o.

Twój zakres obowiązków:

– księgowanie dokumentów kosztowych i uzgadnianie rejestrów VAT

– księgowanie rozliczeń międzyokresowych kosztów

– prowadzenie dokumentacji księgowej i ewidencji środków trwałych oraz inwestycji

– ewidencja operacji związanych z  leasingiem

– księgowanie delegacji służbowych: krajowych i zagranicznych

– księgowanie wyciągów bankowych

– przygotowywanie płatności w systemach bankowości internetowej

– potwierdzanie i uzgadnianie sald z kontrahentami

– analiza rozrachunków z kontrahentami i bieżące wyjaśnianie niezgodności

– kontrola, uzgadnianie i rozliczanie sald kont księgowych

– udział w procesach zamknięcia miesiąca, kwartału, roku

– sporządzanie zestawień na potrzeby audytu rocznego.

Nasze wymagania:

– doświadczenie w księgowości na podobnym stanowisku (pełna księgowość) – min. 3 lata

– wykształcenie wyższe – kierunek rachunkowość/ finanse/ekonomia

– znajomość zasad rachunkowości UoR

– znajomość przepisów podatkowych, w szczególności VAT, CIT

 – bardzo dobra znajomość pakietu MS Office

– umiejętność analitycznego myślenia, samodzielność, dokładność i systematyczność w wykonywaniu   powierzonych obowiązków

– umiejętność organizacji pracy własnej, terminowość

– umiejętność pracy w zespole.

Mile widziane:

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • prywatną opiekę medyczną
 • dofinansowanie zajęć sportowych
 • dofinansowanie nauki języków obcych
 • ubezpieczenie na życie
 • kawa/herbata
 • brak dress code’u
 • przyjazną atmosferę pracy
 • parking dla pracowników

CV prosimy kierować klikając w przycisk aplikowania.

Klauzula informacyjna dla Kandydata do pracy:

„Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujmy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest POLONEZ PLUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa;
 • Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Kodeksu Pracy i innych przepisów prawa o charakterze powszechnie obowiązującym;
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do zakończenia prowadzonej rekrutacji nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące od dnia przesłania CV;
 • Za Pani/Pana zgodą w okresie 2 lat od zakończenia procesu rekrutacji dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez Administratora;

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

 • Odbiorcami danych osobowych poza Administratorem są portale z ogłoszeniami o pracę;
 • Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w przypadkach gdy podstawą ich przetwarzania są przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.”
Na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez firmę Polonez Plus Spółka z o.o. na stanowisko Księgowa, w treści aplikacji prosimy o umieszczenie następującej klauzuli:

„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez POLONEZ PLUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa dla potrzeb procesu rekrutacji.”

……………………………………

(data i czytelny podpis)

Jeśli wyraża Pan/ Pani również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przyszłych rekrutacji również, proszę o dostarczenie drugiej zgody o następującej treści:

„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez POLONEZ PLUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji.” 

……………………………………

(data i czytelny podpis)

Formularz CV