Oferty Pracy

Kierownik Robót Elektrycznych

Polonez Plus Spółka z o.o.

Twój zakres obowiązków:

• Analiza dokumentacji technicznych,
• Nadzorowanie i koordynowanie robót instalacji elektrycznych, teletechnicznych i
automatyki
• Tworzenie harmonogramów prac i optymalne wykorzystanie sprzętu oraz zaplecza
budowy
• Tworzenie raportów,
• Analiza otrzymanych przedmiarów robót budowlanych,

• Kontrola terminowości wykonania prac
• Rozwiązywanie zagadnień technicznych,
• Współpraca z Inwestorem, Generalnym Wykonawcą, Dostawcami i
Podwykonawcami.

Nasze wymagania:

• Wykształcenie wyższe w zakresie elektrotechniki, automatyki,
• Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku min. 2 lata,
• Prawo jazdy kategorii B,
• Uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych
• Gotowość do wyjazdów służbowych na terenie całej Polski (budowy znajdują się na
terenie całego kraju)
• Umiejętność szybkiego rozwiązywania problemów,
• Praktyczna znajomość pakietu programów MS OFFICE, Autocad,
• Umiejętność kierowania i nadzorowania zespołu pracowników.

Mile widziane:

  • znajomość systemów automatyki HVAC
  • bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

Oferujemy:

• umowę o pracę na pełny etat
• pakiet medyczny PZU Zdrowie dla Ciebie i Twojej rodziny
• kartę Multisport/Medicover Sport dla Ciebie oraz Twoich bliskich
• naukę języków obcych
• bardzo dobre warunki oraz narzędzia pracy
• przyjazne środowisko pracy

CV prosimy kierować klikając w przycisk aplikowania.

Klauzula informacyjna dla Kandydata do pracy:

„Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujmy, że:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest POLONEZ PLUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa;
  • Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Kodeksu Pracy i innych przepisów prawa o charakterze powszechnie obowiązującym;
  • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do zakończenia prowadzonej rekrutacji nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące od dnia przesłania CV;
  • Za Pani/Pana zgodą w okresie 2 lat od zakończenia procesu rekrutacji dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez Administratora;

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

  • Odbiorcami danych osobowych poza Administratorem są portale z ogłoszeniami o pracę;
  • Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  • Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w przypadkach gdy podstawą ich przetwarzania są przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.”
Na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez firmę Polonez Plus Spółka z o.o. na stanowisko Kierownik Robót Elektrycznych, w treści aplikacji prosimy o umieszczenie następującej klauzuli:

„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez POLONEZ PLUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa dla potrzeb procesu rekrutacji.”

……………………………………

(data i czytelny podpis)

Jeśli wyraża Pan/ Pani również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przyszłych rekrutacji również, proszę o dostarczenie drugiej zgody o następującej treści:

„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez POLONEZ PLUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji.” 

……………………………………

(data i czytelny podpis)

Formularz CV