Oferty Pracy

Inżynier Budowy o specjalizacji Instalacji Sanitarnych

Polonez Plus Spółka z o.o.

Twój zakres obowiązków:

 • prowadzenie dokumentacji budowy
 • sporządzanie dokumentacji powykonawczej budowy
 • optymalizowanie rozwiązań technicznych
 • analiza dokumentacji projektowej
 • udział w prowadzeniu inwestycji zgodnie z projektem, przepisami, harmonogramem oraz założonym budżetem
 • kontrola jakości wykonywanych prac
 • raportowanie postępu prac wraz z wszelkimi niezbędnymi informacjami
 • praca pod bezpośrednim nadzorem kierownika robót
 • wykonywanie i sprawdzanie przedmiarów robót i materiałów w zakresie lub instalacji sanitarnych
 • przygotowywanie ofert i wycen
 • przygotowywanie zamówień materiałowych

Nasze wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne – specjalizacja instalacje sanitarne/mechaniczne
 • dobra znajomość obsługi programów; MS Office, MS Project, AutoCAD
 • znajomość j. angielskiego w stopniu pozwalającym na swobodne czytanie dokumentacji oraz korespondencji, z nastawieniem na doskonalenie komunikacji w języku angielskim
 • umiejętność czytania rysunków technicznych
 • dobra organizacja czasu pracy
 • zdolność analitycznego myślenia
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • samodzielność

Mile widziane:

 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • doświadczenie przy budowie obiektów użyteczności publicznej
 • doświadczenie w przygotowywaniu ofert i wycen
 • doświadczenie w przygotowywaniu zamówień materiałowych
 • znajomość obsługi programów; GstarCAD, BricsCAD, VENTPACK, Norma PRO

Oferujemy:

 • umowa o pracę na pełny etat
 • benefity pozapłacowe: pakiety sportowe, nauka języka obcego
 • udział w realizacji jednych z największych i prestiżowych budów w Polsce
 • możliwość uzyskania uprawnień projektowych i wykonawczych
 • interesujący zakres zadań
 • bardzo dobre warunki oraz narzędzia pracy
 • przyjazne środowisko pracy

CV prosimy kierować klikając w przycisk aplikowania.

Klauzula informacyjna dla Kandydata do pracy:

„Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujmy, że:
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest POLONEZ PLUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul, Komitetu Obrony Robotników 70, 02-146 Warszawa;
 • Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Kodeksu Pracy i innych przepisów prawa o charakterze powszechnie obowiązującym;
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do zakończenia prowadzonej rekrutacji nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące od dnia przesłania CV;
 • Za Pani/Pana zgodą w okresie 2 lat od zakończenia procesu rekrutacji dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez Administratora;
Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 • Odbiorcami danych osobowych poza Administratorem są portale z ogłoszeniami o pracę;
 • Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w przypadkach gdy podstawą ich przetwarzania są przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.”

Na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez firmę Polonez Plus Spółka z o.o. na stanowisko Inżyniera Budowy Instalacji Sanitarnych, w treści aplikacji prosimy o umieszczenie następującej klauzuli:

„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez POLONEZ PLUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Komitetu Obrony Robotników 70 , 02-146 Warszawa dla potrzeb procesu rekrutacji.”

……………………………………

(data i czytelny podpis)

 

Jeśli wyraża Pan/ Pani również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przyszłych rekrutacji również, proszę o dostarczenie drugiej zgody o następującej treści:

„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez POLONEZ PLUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Komitetu Obrony Robotników 70, 02-146 Warszawa dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji.” 

……………………………………

(data i czytelny podpis)

Formularz CV