Oferty Pracy

Inżynier budowy branży elektrycznej

Polonez Plus Spółka z o.o.

Twój zakres obowiązków:

 • Analiza dokumentacji technicznych,
 • Nadzorowanie robót instalacji elektrycznych i automatyki
 • Weryfikacja terminowości robót
 • Wysyłanie zapytań ofertowych
 • Tworzenie raportów
 • Koordynowanie dostaw i zamówień

Nasze wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne
 • Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku min. 1 rok
 • Praktyczna znajomość pakietu programów MS OFFICE, Autocad,
 • Prawo jazdy kategorii B
 • Umiejętność kierowania i nadzorowania zespołu pracowników
 • Gotowość do wyjazdów służbowych na terenie całej Polski (budowy
  znajdują się na terenie całego kraju)
 • Umiejętność szybkiego rozwiązywania problemów

Mile widziane:

 • znajomość systemów automatyki budynkowej i BMS

Oferujemy:

• umowę o pracę na pełny etat
• pakiet medyczny PZU Zdrowie dla Ciebie i Twojej rodziny
• kartę Multisport/Medicover Sport dla Ciebie oraz Twoich bliskich
• naukę języków obcych
• bardzo dobre warunki oraz narzędzia pracy
• przyjazne środowisko pracy

CV prosimy kierować klikając w przycisk aplikowania.

Klauzula informacyjna dla Kandydata do pracy:

„Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujmy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest POLONEZ PLUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa;
 • Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Kodeksu Pracy i innych przepisów prawa o charakterze powszechnie obowiązującym;
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do zakończenia prowadzonej rekrutacji nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące od dnia przesłania CV;
 • Za Pani/Pana zgodą w okresie 2 lat od zakończenia procesu rekrutacji dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez Administratora;

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

 • Odbiorcami danych osobowych poza Administratorem są portale z ogłoszeniami o pracę;
 • Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w przypadkach gdy podstawą ich przetwarzania są przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.”
Na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez firmę Polonez Plus Spółka z o.o. na stanowisko Inżynier budowy branży elektrycznej, w treści aplikacji prosimy o umieszczenie następującej klauzuli:

„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez POLONEZ PLUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa dla potrzeb procesu rekrutacji.”

……………………………………

(data i czytelny podpis)

Jeśli wyraża Pan/ Pani również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przyszłych rekrutacji również, proszę o dostarczenie drugiej zgody o następującej treści:

„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez POLONEZ PLUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji.” 

……………………………………

(data i czytelny podpis)

Formularz CV