Oferty Pracy

Asystenta Projektanta / Projektant w branży instalacji sanitarnych

Polonez Plus Spółka z o.o.

Twój zakres obowiązków:

Nasze wymagania:

 • wykształcenie wyższe w specjalności inżynieria środowiska,
 • biegła znajomość programów typu CAD,
 • doświadczenie w procesie realizacji dokumentacji projektowej (uzgodnienia z Inwestorem, znajomość prawa budowlanego, )
 • zdolność analitycznego myślenia
 • kreatywność i dyspozycyjność,
 •  prawo jazdy kategorii B,
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • samodzielność, obowiązkowość oraz umiejętność pracy pod presją czasu i pracy w grupie.

Mile widziane:

 • mile widziana znajomość języka angielskiego
 • samodzielność, obowiązkowość oraz umiejętność pracy pod presją czasu i pracy w grupie
 • kreatywność i dyspozycyjność
 • mile widziana znajomość programów do projektowania 3D np. Revit

Posiadanie uprawnień budowalnych będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku w sektorze instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych, sanitarnych
 • możliwość uzyskania praktyki zawodowej i zdobycia branżowych uprawnień zawodowych,
 • zapewniamy dostęp do najnowszych technologii i rozwiązań wraz z możliwością zdobywania i poszerzania wiedzy zawodowej
 • atrakcyjne wynagrodzenie zależne od umiejętności,
 • pracę przy prestiżowych projektach polskich
 • możliwość rozwoju i awansu

CV prosimy kierować klikając w przycisk aplikowania.

Klauzula informacyjna dla Kandydata do pracy:

„Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujmy, że:
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest POLONEZ PLUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul, Komitetu Obrony Robotników 70, 02-146 Warszawa;
 • Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Kodeksu Pracy i innych przepisów prawa o charakterze powszechnie obowiązującym;
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do zakończenia prowadzonej rekrutacji nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące od dnia przesłania CV;
 • Za Pani/Pana zgodą w okresie 2 lat od zakończenia procesu rekrutacji dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez Administratora;
Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 • Odbiorcami danych osobowych poza Administratorem są portale z ogłoszeniami o pracę;
 • Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w przypadkach gdy podstawą ich przetwarzania są przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.”

Na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez firmę Polonez Plus Spółka z o.o. na stanowisko Inżyniera Budowy Instalacji Sanitarnych, w treści aplikacji prosimy o umieszczenie następującej klauzuli:

„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez POLONEZ PLUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Komitetu Obrony Robotników 70 , 02-146 Warszawa dla potrzeb procesu rekrutacji.”

……………………………………

(data i czytelny podpis)

 

Jeśli wyraża Pan/ Pani również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przyszłych rekrutacji również, proszę o dostarczenie drugiej zgody o następującej treści:

„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez POLONEZ PLUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Komitetu Obrony Robotników 70, 02-146 Warszawa dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji.” 

……………………………………

(data i czytelny podpis)

Formularz CV