Produkcja

Produkcja elementów instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych odbywa się w nowoczesnych halach produkcyjnych w oparciu o zintegrowany System Komputerowego Sterowania procesami wytwarzania CAD/CAM.

Nowoczesny park maszynowy i automatyzacja procesów produkcyjnych oraz doświadczeni pracownicy gwarantują wysoką jakość i dokładność produkowanych kanałów wentylacyjnych, kształtek i pozostałych elementów. Produkcja oparta jest na standardach europejskich z wysokiej jakości materiałów i komponentów. Od wielu lat wdrożony i ciągle doskonalony System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 jest gwarantem wysokiej jakości naszych wyrobów spełniających wymagania norm europejskich.

Dzięki wyżej opisanym rozwiązaniom jesteśmy w ścisłej czołówce producentów systemów wentylacyjnych w Polsce.