Obiekty Hotelowe

AIRPORT HOTEL w Warszawie

Zleceniodawca: KONCEPT Sp. z o.o.

Galeria: Materiały Inwestora

Zakres kontraktu: wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, wod-kan i ciepła technologicznego, hydrantowej, BMS.

Galeria obrazów: