Pozostałe

Biblioteka Główna i Centrum Języków Obcych Uniwersytetu im. J. Kochanowskiego w Kielcach

Zleceniodawca: SKANSKA S.A.

Termin realizacji: 10.2010 - 08.2012

Zakres kontraktu: kompleksowa instalacja wentylacji i klimatyzacji.

Galeria obrazów: