Obiekty Hotelowe

HOTEL EUROPEJSKI w Warszawie

Zleceniodawca: H.E.S.A. Sp. z o.o.

Galeria: Materiały Inwestora

Zakres kontraktu: kompleksowe wykonanie instalacji: wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, grzewczo-chłodniczej, wodno - kanalizacyjnej, tryskaczowej.