Obiekty Handlowo-Rozrywkowe

GALERIA PÓŁNOCNA w Warszawie

Zleceniodawca: UNIBEP S.A.

Galeria: Materiały Inwestora

Zakres kontraktu: kompleksowe wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej, oddymiania, klimatyzacji.

Galeria obrazów: