Kontakt
POLONEZ PLUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. 17 Stycznia 70
02-146 Warszawa
tel./fax (041) 348 90 19
tel./fax (041) 348 90 31, 348 90 31
e-mail: biuro@polonez-plus.com.pl
 
Adres do korespondencji
ul. Ściegiennego 252
25-116 Kielce

NIP 657-10-26-504
Regon: 290604078
KRS 0000096766 - Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy 
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał Zakładowy: 1.188.000,00 zł