POLONEZ PLUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. 17 Stycznia 70
02-146 Warszawa
tel./fax (041) 348 90 19
tel./fax (041) 348 90 31, 348 90 31
e-mail: biuro@polonez-plus.com.pl
 
Adres do korespondencji
ul. Ściegiennego 252
25-116 Kielce

NIP 657-10-26-504
Regon: 290604078
KRS 0000096766 - Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy 
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał Zakładowy: 1.188.000,00 zł
Biuro Wrocław:
ul. Irysowa 1
55-040 Bielany Wrocławskie

Biuro Poznań:
ul. Dąbrowskiego 290
60-406 Poznań

Wysyłając formularz kontaktowy akceptujesz:
Zgoda na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną

Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.) wyrażam dobrowolną zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez POLONEZ PLUS Sp. z o.o., ul. 17 Stycznia 70, 02-146 Warszawa na podany przeze mnie adres e-mail.


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu obsługi zgłoszenia.


Klauzura Informacyjna