MŁODSZY SPECJALISTA DS. INFORMATYKI

OBOWIĄZKI:

 • bezpośrednie wspieracie użytkowników firmy w obszarze infrastruktury IT (komputery, sieć, telefony)
 • instalacja oraz konfigurowanie oprogramowania, samodzielnia diagnostyka i rozwiązywanie problemów
 • opieka nad sprzętem komputerowym i peryferiami
 • czynny udział we wdrożeniach i nowych projektach informatycznych
 • podstawowa administracją Active Directory

 

WYMAGANIA:

 • minimum roczne doświadczenie w pracy we wsparciu klienta (Service Desk / Help Desk, naprawy i konfiguracja komputerów, laptopów);
 • dyspozycyjność w godzinach 8:00 – 16:00;
 • dobra znajomość systemów operacyjnych z rodziny Windows na poziomie administracyjnym (mile widziana znajomość Linux);
 • znajomość podstaw programowania lub przynajmniej jeden język skryptowy;
 • znajomość zagadnień sieciowych;
 • dodatkowym atutem będą kursy/certyfikaty związane z informatyką – Microsoft, Cisco, a także znajomość MicroSoft SharePoint oraz Active Directory;
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego (poziom B1);

 

MIEJSCE PRACY : KIELCE

CV prosimy kierować na adres:   jkoriat@polonez-plus.com.pl 

Nadesłanych ofert nie zwracamy. Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami po skończonym procesie rekrutacji

Na potrzeby rekrutacji prowadzonej  przez firmę Polonez Plus Spółka z o.o. na stanowisko Młodszy Specjalista ds. Informatyki, w treści aplikacji prosimy o umieszczenie następującej klauzuli:

„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez POLONEZ PLUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. 17 stycznia 70, 02-146 Warszawa dla potrzeb procesu rekrutacji.”

Jeśli wyraża Pan/ Pani  również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przyszłych rekrutacji również, proszę o dostarczenie drugiej zgody o następującej treści:

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez POLONEZ PLUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. 17 stycznia 70, 02-146 Warszawa dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji.”

 

                                     ...........................................

        (data i czytelny podpis)