INŻYNIER BUDOWY

Opis stanowiska:

 • wsparcie budowy w zakresie analizy i przygotowania zapotrzebowania materiałowego według poszczególnych etapów prac
 • koordynacja prac podwykonawców
 • pomoc w nadzorowaniu terminowości i jakości wykonywanych robót
 • przygotowywanie dokumentacji powykonawczej
 • prace administracyjno- biurowe np. pomoc w opracowywaniu dokumentacji wewnętrznej
 • dodatkowe zadania zlecone przez przełożonego

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, programu AutoCAD
 • prawo jazdy kat. B
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem
 • dyspozycyjność, sumienność, umiejętność pracy w zespole

MIEJSCE PRACY : RZESZÓW

CV prosimy kierować na adres:  jkoriat@polonez-plus.com.pl

Nadesłanych ofert nie zwracamy. Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami po skończonym procesie rekrutacji

Na potrzeby rekrutacji prowadzonej  przez firmę Polonez Plus Spółka z o.o. na stanowisko Monter Instalacji Wentylacyjno-Klimatyzacyjnych, w treści aplikacji prosimy o umieszczenie następującej klauzuli:

„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez POLONEZ PLUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. 17 stycznia 70, 02-146 Warszawa dla potrzeb procesu rekrutacji.”

Jeśli wyraża Pan/ Pani  również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przyszłych rekrutacji również, proszę o dostarczenie drugiej zgody o następującej treści:

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez POLONEZ PLUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. 17 stycznia 70, 02-146 Warszawa dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji.”

 

                                                                                                  …………………………………………………………………

                                                                                                                         (data i czytelny podpis)