MONTER INSTALACJI WENTYLACYJNO-KLIMATYZACYJNCYH

Wymagania:

 • praca na budowach przy montażu instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych 
 • umiejętność posługiwania się dokumentacją wykonawczą instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych
 • znajomość technologii montażu izolacji matami z wełny mineralnej, kauczukie (dodatkowy atut)
 • minimum 2-letnie doświadczenie na danym stanowisku pracy
 • gotowość do pracy w oddelegowaniu
 • dobra organizacja pracy
 • dokładność, staranność i terminowość wykonywanych zleceń

Oferujemy:

 • umowa o pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • atrakcyjny system wynagrodzeń uzależniony od kwalifikacji, umiejętności i doświadczenia zawodowego
 • pełny etat pracy
 • wyposażenie w niezbędne narzędzia pracy oraz odzież roboczą
 • zakwaterowanie 

MIEJSCE PRACY : PRACA W ODDELEGOWANIU NA TERENIE POLSKI

CV prosimy kierować na adres:  jkoriat@polonez-plus.com.pl

Nadesłanych ofert nie zwracamy. Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami po skończonym procesie rekrutacji

Na potrzeby rekrutacji prowadzonej  przez firmę Polonez Plus Spółka z o.o. na stanowisko Monter Instalacji Wentylacyjno-Klimatyzacyjnych, w treści aplikacji prosimy o umieszczenie następującej klauzuli:

„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez POLONEZ PLUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. 17 stycznia 70, 02-146 Warszawa dla potrzeb procesu rekrutacji.”

Jeśli wyraża Pan/ Pani  również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przyszłych rekrutacji również, proszę o dostarczenie drugiej zgody o następującej treści:

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez POLONEZ PLUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. 17 stycznia 70, 02-146 Warszawa dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji.”

 

                                                                                                  …………………………………………………………………

                                                                                                                         (data i czytelny podpis)