KIEROWNIK ROBÓT

OBOWIĄZKI:

 • kierowanie pracami budowlanymi w zakresie sieci sanitarnych/ wentylacyjno-klimatyzacyjnych
 • prowadzenie dokumentacji budowy
 • sporządzanie dokumentacji powykonawczej budowy
 • optymalizowanie rozwiązań technicznych
 • analiza dokumentacji projektowej
 • prowadzenie inwestycji zgodnie z projektem, przepisami, harmonogramem oraz założonym budżetem
 • kontrola jakości wykonywanych prac czynny udział w naradach budowy
 • raportowanie postępu prac wraz z wszelkimi niezbędnymi informacjami

 

WYMAGANIA:

 • wykształcenie wyższe techniczne w specjalności sanitarnej, wentylacyjno-klimatyzacyjnej -mile widziane 3-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku
 • znajomości technologii wykonywania robót instalacyjnych; instalacje wod.-kan., c.o., wentylacja, klimatyzacja
 • wiedzy w zakresie optymalizacji technologii robót instalacyjnych
 • obsługi pakietu MS Office
 • obsługi programu Auto Cad
 • umiejętności zarządzania pracą własną i podległych zespołów
 • znajomości prawa budowlanego oraz przepisów BHP
 • dyspozycyjność, sumienność, umiejętność pracy w zespole

OFERUJEMY:

 • umowa o pracę
 • pakiet sportowy
 • laptop, telefon
 • możliwość rozwoju zawodowego w Firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • interesujący zakres zadań
 • przyjazne środowisko pracy
 • praca na terenie Polski

 

MIEJSCE PRACY : CAŁA POLSKA

CV prosimy kierować na adres:   jkoriat@polonez-plus.com.pl 

Nadesłanych ofert nie zwracamy. Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami po skończonym procesie rekrutacji

Na potrzeby rekrutacji prowadzonej  przez firmę Polonez Plus Spółka z o.o. na stanowisko Młodszy Specjalista ds. Informatyki, w treści aplikacji prosimy o umieszczenie następującej klauzuli:

„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez POLONEZ PLUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. 17 stycznia 70, 02-146 Warszawa dla potrzeb procesu rekrutacji.”

Jeśli wyraża Pan/ Pani  również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przyszłych rekrutacji również, proszę o dostarczenie drugiej zgody o następującej treści:

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez POLONEZ PLUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. 17 stycznia 70, 02-146 Warszawa dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji.”

 

                                     ...........................................

        (data i czytelny podpis)