ASYSTENT ZARZĄDU

Zakres obowiązków

1. Kompleksowe zarządzanie kalendarzem spotkań Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu oraz wszelkie prace związane z organizacją ich czasu pracy.

2. Tłumaczenia pisemne umów, kontraktów, dokumentów firmy, koordynacja korespondencji pomiędzy pracownikami, oraz korespondencji wpływającej do Biura Zarządu.

3. Sporządzanie zestawień, prezentacji, raportów biznesowych, umiejętność analizowania danych (również w języku angielskim) (Pakiet MS Office – w szczególności zaawansowana znajomość aplikacji Word, Excel, PowerPoint ).

4. Nadzorowanie organizacji pracy Biura Zarządu,prace administracyjno-biurowe.

5. Prowadzenie korespondencji zlecanej przez Zarząd, przygotowywanie i archiwizacja wszelkiej dokumentacji,prowadzenie repozytorium dokumentów w Elektronicznym Obiegu Dokumentów firmy.

6. Prace marketingowe (przygotowanie materiałów na stronę internetową firmy w języku polskim oraz angielskim).

 

Wymagane kwalifikacje;

1.Wykształcenie wyższe – mile widziane  Zarzadzanie/Administracja

2.Biegła znajomość języka angielskiego

3. Mile widziana znajomość drugiego  języka obcego/- np. niemiecki/włoski

4.Prawo jazdy kat. B

5.Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku minimum 2-3 lata

6.Umiejętność profesjonalnej obsługi komputera w pracy biurowej w ramach: pakiet MS Office (zaawansowana obsługa), edytory graficzne.

7.Zaawansowana znajomość Internetu, sprawne posługiwanie się przeglądarkami, umiejętne wyszukiwanie informacji za pomocą wyszukiwarek typu google itp.

8.Optymalne wykorzystanie kanałów informacyjnych jakimi są telefon, fax, komputer, urządzenia wielofunkcyjne typu kopiarka, skaner, zestawianie wideokonferencji.

 Wymagane cechy osobościowe i kompetencje miękkie

  1. Wysoka kultura osobista i dyskrecja
  2. Umiejętność podejmowania decyzji, planowania oraz ustalania priorytetów
  3. Samodzielność
  4. Odpowiedzialność
  5. Umiejętność pracy pod presją czasu

Oferujemy:

  • umowa o pracę
  • możliwość rozwoju zawodowego w Firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
  • interesujący zakres zadań
  • przyjazne środowisko pracy

MIEJSCE PRACY : KIELCE

CV prosimy kierować na adres:  jkoriat@polonez-plus.com.pl 

Nadesłanych ofert nie zwracamy. Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami po skończonym procesie rekrutacji

Na potrzeby rekrutacji prowadzonej  przez firmę Polonez Plus Spółka z o.o. na stanowisko Asystenta Zarządu, w treści aplikacji prosimy o umieszczenie następującej klauzuli:

„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez POLONEZ PLUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. 17 stycznia 70, 02-146 Warszawa dla potrzeb procesu rekrutacji.”

Jeśli wyraża Pan/ Pani  również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przyszłych rekrutacji również, proszę o dostarczenie drugiej zgody o następującej treści:

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez POLONEZ PLUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. 17 stycznia 70, 02-146 Warszawa dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji.”

 

                                                                                                  …………………………………………………………………

                                                                                                                         (data i czytelny podpis)